Uz pomoć Grada Splita i Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, djelatnici i volonteri udruge MoSt osmislili su program skrbi i brige o beskućnicima te u potpunosti preuredili i organizirali dva gradska prostora za boravak socijalno ugroženih sugrađana, beskućnika i skitnica.

Prihvatilište za beskućnike započelo je sa radom 01. listopada 2000. godine.

U studenom 2003.godine otvoreno je Prihvatilište za žene beskućnice, koje funkcionira kao stambena zajednica što je jedinstveni oblik rada sa beskućnicama u Republici Hrvatskoj.

Prostor Prihvatilišta za beskućnike (muškarce) je veličine 96 m2, u kojem se nalazi 14 kreveta i 2 pomoćna ležaja, a iako je maksimalni kapacitet 16 osoba u iznimno hladnim danima znali smo skrbiti i za 22 korisnika. Prihvatilište je otvoreno svaku noć od 20 sati do 08 sati. Tijekom zime je otvoreno od 17 sati ( uz pomoć volontera i civilnih ročnika) a u slučaju iznimne hladnoće i blagdanima, otvoreno je cijeli dan. Za sve korisnike osiguran je jedan obrok u prostoru Prihvatilišta ( svi korisnici imaju osigurani ručak u jednoj od dvije splitske pučke kuhinje ). Za korisnike je osigurana i mogućnost obavljanja osobne higijene te zamjena obuće i odjeće.

Zbog malog prostornog kapaciteta i sve većeg broja socijalno ugroženih žena, koje su nam se obraćale za pomoć, u studenom 2003.godine otvorili smo Prihvatilište za žene beskućnice. Maksimalni kapacitet stambene zajednice je osam korisnica a u prosjeku boravi pet do šest žena.Korisnice mogu boraviti u prostoru cijeli dan uz nadzor i organizaciju dnevne dinamike od strane djelatnika i volontera Udruge.

Korisnici prihvatilišta

Tijekom sedam godina neprestanog rada isprofilirale su se dvije skupine korisnica/ka i to: direktni i indirektni korisnici, s obzirom na usluge koje koriste u sklopu programa Prihvatilišta.

Direktni korisnici – koriste usluge smještaja, prehrane, održavanja osobne higijene, zamjene odjeće i obuće, reintegracije, savjetovališta.

Indirektni korisnici – osobe koje žive u neadekvatnim stambenim uvjetima ( kamp kućicama, brodovima, napuštenim prostorima i sl. ) i koriste sve usluge osim smještaja.

Programske aktivnosti i usluge

 • Smještaj, prehrana, osobna higijena, zamjena odjeće i obuće
 • Savjetodavni individualni i grupni rad - upućivanje u nadležne socijalne institucije, kontakti sa upravnim odjelima za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Splita ili Županije, savjetovalištima, zdravstvenim i drugim institucijama, pomoć u pisanju zamolba, zahtjeva i dr, posredovanje pri dobijanju bona za prehranu u Pučkoj kuhinji i sl.
 • Radno – okupacijske aktivnosti – uključivanje korisnika u volonterske akcije, akcije čišćenja i uređenja za druge udruge, pojedince i socijalne institucije
 • Zdravstveni pregledi i pomoć za bolesne korisnice/ke
 • Jednokratne novčane pomoći – za lijekove, putne troškove, izradu osobne dokumentacije i sl.
 • Projekti reintegracije – izrada osobnih dokumenata, posredovanje u pronalascima honorarnih i stalnih poslova, podstanarskog smještaja i dr.
 • Prikupljanje i podjela donacija u hrani, odjeći, obući, posteljini, manjim kućanskim pomagalima i namještajem.
 • Humanitarne akcije i promocije – Akcija „ A di si ti“ za socijalno ugrožene osobe i obitelji, javni i medijski nastupi
 • Zagovaranje, senzibiliziranje javnosti za problematiku beskućnica/ka i problematiku siromaštva – Rad na nacionalnim strategijama za borbu protiv socijalne isključenosti, sudjelovanje i pomaganje u inicijativama za otvaranje novih Prihvatilišta, sudjelovanje u radu konferencija i okruglih stolova na temu beskućništva i siromaštva.

Inicirali smo i organizirali prvi nacionalni susret o beskućnicima 2007. godine u Splitu i sudjelovali u izradi nacionalnog dokumenta JIM o suzbijanju siromaštva.

Dodatne aktivnosti koje se provode

 • Sudjelovali smo u izdavanju zbirke poezije „Ples s noći“ za korisnika koji je u potpunosti reintegriran
 • Organizacija preprate korisnica/ka u druge socijlne institucije, komune, Psihijatrijske bolnice i Prihvatilišta.
 • Uz financijsku pomoć Poglavarstva grada Splita i Centra za socijalnu skrb – Split organizirali smo pogrebe za naše preminule korisnike.
 • Prikupljali smo novac i pomoć, kontaktirali sa veleposlanstvima za 12 korisnika stranih državljana koji su bili smješteni u Prihvatilišta.
 • Uz pomoć odvjetnice, suradnice na programu, pružamo pravnu pomoć za manje sudske sporove korisnica/ka
 • Provodimo partnerske projekte sa ciljem reintegracije beskućnika – ( 2005. i 2006. godine 9 korisnika bilo je kontinuirano uključeno u čišćenje prostora Doma mladeži kroz projekt koji smo provodili u partnerstvu sa Udrugom KUM – Koalicija Udruga Mladih.)
 • Sudjelujemo u realizaciji časopisa „Ulične svjetiljke“ – prvog časopisa za beskućnice/ke te ga naši korisnici i korisnice jednom mjesečno prodaju na splitskim ulicama

Program provode voditelj, socijalna radnica, dva djelatnika, dva suradnika te volonteri Udruge uz pomoć velikog broja donatora ( udruga, tvrtki, pojedinaca, škola i drugih institucija ).

Kategorije beskućnika

Federacija nacionalnih organizacija koje rade s beskućnicima (FEANTSA) kod definiranja i tipologije beskućništva uzima u obzir fizičku, socijalnu i pravnu dimenziju stanovanja te razvija 4 osnovne kategorije:

 • Bez krova nad glavom - pripadaju ljudi koji žive na ulici i oni koji koriste prenoćišta za beskućnike.
 • Bez doma - oni koji žive u hostelima za beskućnike, u privremenom smještaju, ženskim skloništima, azilima za strance, privremenim smještajima za radnike imigrante, u zatvorima i medicinskim institucijama te svim ostalim vrstama subvencioniranog i privremenog smještaja
 • Bez sigurnog stanovanja - obuhvaća ljude koji privremeno žive sa širom obitelji ili prijateljima, koji nemaju legalno pravo na smještaj koji koriste, koji žive u stanovima iz kojih im prijeti deložacija ili osobe koje žive u stalnoj prijetnji od obiteljskog nasilja.
 • Bez adekvatnog stanovanja - neadekvatno stanovanje se odnosi na život u privremenim i nestandardnim strukturama poput kamp kućica, u zgradama koje su predviđene za rušenje ili neprimjerene za stanovanje kao i smještaj u prenapučenim stanovima.

Program provode voditelj, socijalna radnica, dva djelatnika, dva suradnika te volonteri Udruge uz pomoć velikog broja donatora ( udruga, tvrtki, pojedinaca, škola i drugih institucija ).

Projekti reintegracije i ublažavanja siromaštva

Aktivnosti projekata usmjerene su na psihosocijalnu pomoć, podršku i reintegraciju korisnika prihvatilišta, a kroz različite humanitarne akcije potiče se solidarnost u zajednici i pruža konkretna pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa. Tim stručnjaka provodi osnaživanje, savjetovanje, informiranje, podučavanje novih socijalnih i životnih vještina, te organizira konkretnu pomoć u svakodnevnom životu.