Edukacijski tim organizira edukacije, širi priče o dobrovoljnom radu mladih usmenim putem, na tribinama, putem medija i organizira velike humanitarne i javne akcije za dobrobit građana i grada Splita. U okviru ovog programa Most sustavno potiče mlade na volonterski rad prezentacijom programskih aktivnosti u splitskim srednjim školama, organizacijom edukacija u okviru radionica, širenjem priče o dobrovoljnom radu mladih usmenim putem, na tribinama, putem medija i organizacijom velikih humanitarnih akcija za dobrobit građana i grada Splita.

Udruga broji preko 100 aktivnih volontera od čega je dio njih od samog početka rada Udruge, a godišnje se toj brojci pridruži najmanje 20 novih mladih ljudi. Mladi volonteri su u proteklom razdoblju “nagrađivani” dodatnim edukacijama u zemlji i inozemstvu, putovali su i prezentirali Udrugu u mnogim europskim zemljama i na susretima mladih, osmišljavali zajednička ljetovanja, izlete, druženja i za svoj intenzivan angažman i postignuća dobivali priznanja, i bili isticani u medijima.

  • Edukacije, treninzi
  • Akcije
  • Tribine, okrugli stolovi, prezentacije
  • Organizacija lokalnih, regionalnih i nacionalnih skupova na temu volonterstva
  • Sudjelovanje u istraživanjima
  • Izrada i distribucija promotivnog materijala
  • Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i Dana aktivizma mladih

Program promocije volonterskog rada uključuje niz projekata sa ciljem sustavne afirmacije volonterskog rada mladih u zajednici.