Od 2000. tradicionalno organiziramo i akciju A DI SI TI?! za pomoć socijlano ugroženim građanima i beskućnicima i manifestaciju POP no DOP koja na različite načine doprinosi povezivanju stručnjaka i stvaranju mreže podrške mladima u riziku i senzibilizira javnost na problematiku mladih s poremećajem u ponašanju.

Udruga MoSt je 2012. potpisala sporazum sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva o Razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj u RH.