Centar podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju obuhvaća programe selektivne i indicirane prevencije i tretmana problema u ponašanju djece i mladih.

POP PROGRAM – po svojim ciljevima i intervencijama pripada selektivnoj razini prevencije.

ZA KOGA? Za djecu od 11-18 godina i njihove obitelji koje se nalaze u riziku i čiji su rizici za razvoj poremećaja veći od prosjeka (npr. samohrane obitelji, socijalno ugrožene obitelji, roditelji koji trebaju podršku u odgoju).

ŠTO? Individualno savjetovanje, grupno savjetovanje, različite vrste edukacija, informiranje, pomoć u učenju, kreativno provođenje slobodnog vremena.

Individualno i grupno savjetovanje provodi se s ciljem postizanja pozitivnih promjena u ponašanju pojedinca, pružanja podrške u kriznim trenucima u odrastanju i odgoju te unapređenja obiteljskih odnosa. Edukacije za roditelje i djecu odnose se na različite vrste specifičnih edukacija kao što su: treninzi socijalnih vještina, treninzi roditeljskih vještina, edukacije o pozitivnom roditeljstvu, edukacije o nasilju, te drugim specifičnim temama koje su značajne za djecu, roditelje i obitelji uopće. Informiranje roditelja i djece o njihovim pravima, obvezama, drugim mjestima na kojima mogu dobiti specifičnu vrstu pomoći (socijalne, pravne i sl.) Pomoć u učenju pruža se kako bi se pomoglo djeci u savladavanju školskog gradiva, kako bi ih se poučilo metodama učenja te doprinijelo njihovom školskom uspjehu i samopouzdanju. Kreativno provođenje slobodnog vremena odnosi se na različite sadržaje, igre, radionice i druženje kako bi se djeci ponudilo kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena. Najčešći sadržaji koji se realiziraju su: igranje društvenih igara, stolnog tenisa, stolnog nogometa, likovna radionica, kreativna radionica, informatička, sportska i još mnoge druge sukladno željama i potrebama djece.

GDJE I KADA? Gore navedene aktivnosti provode se na adresi Gundulićeva 52, Split. Bilo bi poželjno svoj dolazak najaviti telefonom 021 483 680 ili na e-mail: info@most.hr. Prostor je suvremen, prostran, ima više prostorija za učenje i razgovore, kuhinju, dvoranu za predavanja/radionice ili druženje i još puno toga što doprinosi da se ljudi u njemu osjećaju opušteno i ugodno.

Sve aktivnosti provode se od ponedjeljka do petka u dvije smjene.

TKO GA PROVODI? Većinu aktivnosti provode djelatnici udruge uz pomoć volontera, mladih pomagača koji se uključuju u pomoć u učenju i kreativno provođenje slobodnog vremena. Mladi volonteri uglavnom su studenti koji se educiraju i superviziraju za rad s djecom s problemima u ponašanju, te njihove aktivnosti planira educirani koordinator/ica volontera.

Aktivnosti stručne pomoći provode stručnjaci udruge (psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi) koji dulji niz godina rade na ovom području te imaju niz dodatnih edukacija iz područja kognitivno- bihevioralnih terapija, integrativne gestalt i realitetne psihoterapije.

POP+ PROGRAM po svojim ciljevima i intervencijama spada u indiciranu razinu prevencije.

ZA KOGA? Za djecu od 11- 18 godina i njihove obitelji koje već manifestiraju određena rizična ponašanja, kao npr. izostaju iz škole, imaju loš školski uspjeh, u sukobu su s roditeljima, vršnjacima, iznimno su povučeni, počinili su prekršaj, prvo kazneno djelo.

ŠTO? Aktivnosti POP+ programa slične su aktivnostima POP programa, ali su intenzivnije, više strukturirane, više usmjerene ka specifičnim problemima pojedinca i njegove okoline.

Individualno i grupno savjetovanje provodi se s ciljem postizanja pozitivnih promjena u ponašanju pojedinca, pružanja podrške u kriznim trenucima u odrastanju i odgoju te unapređenja obiteljskih odnosa. Individualno savjetovanje organizira se na tjednoj bazi, rad je intenzivan, fokusiran na prevenciju recidiva i postizanje pozitivnih promjena. Grupni rad je strukturiran, sastoji se od 10 radionica, koje se odvijaju dva puta mjesečno. Radionice se baziraju na principima integrativne gestalt psihoterapije i kognitivno-bihevioralnih terapija te se usmjeravaju na samosvijest, osobne granice, osvještavanje emocija, promjena negativnih automatskih misli, pozitivne promjene u ponašanju, odgovorno donošenje odluka. Tijekom trajanja procesa primjenjuju se psihologijski testovi i to u dvije vremenske točke na početku i na kraju procesa kako bi se mjerile promjene kod pojedinaca. Edukacije za roditelje i djecu odnose se na različite vrste specifičnih edukacija kao što su: treninzi socijalnih vještina, treninzi roditeljskih vještina, edukacije o pozitivnom roditeljstvu, edukacije o nasilju, te drugim specifičnim temama koje su značajne za djecu, roditelje i obitelji uopće. Informiranje roditelja i djece o njihovim pravima, obvezama, drugim mjestima na kojima mogu dobiti specifičnu vrstu pomoći (socijalne, pravne i sl.) Pomoć u učenju pruža se kako bi se pomoglo djeci u savladavanju školskog gradiva, kako bi ih se poučilo metodama učenja te doprinijelo njihovom školskom uspjehu i samopouzdanju. S obzirom na složenost problema pojedinca, pomoć u savladavanju školskog gradiva organizira se individualno s educiranim volonterom.

GDJE I KADA? Gore navedene aktivnosti provode se na adresi Gundulićeva 52, Split. Bilo bi poželjno svoj dolazak najaviti telefonom 021 483 680 ili na e-mail: info@most.hr. Prostor je suvremen, prostran, ima više prostorija za učenje i razgovore, kuhinju, dvoranu za predavanja/radionice ili druženje i još puno toga što doprinosi da se korisnici u njemu osjećaju opušteno i ugodno.

Sve aktivnosti provode se od ponedjeljka do petka u dvije smjene.

TKO GA PROVODI? Većinu aktivnosti provode djelatnici udruge uz pomoć volontera, mladih pomagača koji se uključuju u pomoć u učenju. Mladi volonteri uglavnom su studenti koji se educiraju i superviziraju za rad s djecom s problemima u ponašanju, te njihove aktivnosti planira educirani koordinator/ica volontera.

Aktivnosti stručne pomoći provode stručnjaci udruge (psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi) koji dulji niz godina rade na ovom području te imaju niz dodatnih edukacija iz područja kognitivno- bihevioralnih terapija, integrativne gestalt i realitetne psihoterapije.

POST PROGRAM oblik je postinstitucionalne podrške za mlade

ZA KOGA? Za mlade od 18 do 30 godina koji izlaze ili su već izašli iz ustanova socijalne skrbi ili penalnih ustanova. Ova populacija mladih u posebnom je riziku od socijalne isključenosti, recidiva kaznenog djela te zahtijeva posebnu skrb i brigu. Ovaj program oblik je postinstitucionalne podrške čiji je cilj smanjenje socijalne isključenosti specifične populacije mladih te u tom smislu nudi niz osnažujućih i podržavajućih aktivnosti.

ŠTO? Intervencije podrške koje se poduzimaju usmjerene su na pojedinca i njegove specifične probleme s kojima se suočava pri ulasku u samostalan život.

Individualno savjetovanje provodi se s ciljem postizanja pozitivnih promjena u ponašanju pojedinca, pružanja podrške u kriznim trenucima pri ulasku u samostalan život. Mladi koji su na korak do izlaska iz različitih ustanova socijalne skrbi ili su već napustili neke od ustanova u kojima su boravili često se suočavaju sa stigmom koja ih prati kod pokušaja završavanja škole ili zapošljavanja. Anksioznost koja je prisutna kod njih zbog svakodnevne neizvjesnosti s kojom su suočeni na taj način dodatno se pojačava što često dovodi do recidiva jer zapravo nemaju znanja ni vještine, a ni potrebnu podršku da bi napravili adekvatne i socijalno prihvatljive promjene u ponašanju. Stoga je nužan, intenzivan, individualan pristup koji se organizira na tjednoj bazi.

Informiranje mladih koje se odnosi na sve specifične informacije koje su mladoj osobi potrebne da bi adekvatno funkcionirala i ostvarila svoja prava.

Edukacija mladih uključuje različite radionice kao što su pisanje životopisa, molbi za posao, kako pretraživati internet pri pronalasku posla, kako kontaktirati poslodavca, kako izraditi osobnu iskaznicu, kako pronaći stan i sl. Edukacija uključuje, osim teorijskog djela, i izrazito individualiziran pristup pri kojem se s mladom osobom odlazi na sve potrebne lokacije ukoliko se za tim pokaže potreba. Mladi uključeni u Program u mogućnosti su u potpunosti koristiti svu potrebnu infrastrukturu Udruge.

GDJE I KADA? Gore navedene aktivnosti provode se na adresi Gundulićeva 52, Split. Bilo bi poželjno svoj dolazak najaviti telefonom 021 483 680 ili na e-mail: info@most.hr. Prostor je suvremen, prostran, ima više prostorija za učenje i razgovore, kuhinju, dvoranu za predavanja/radionice ili druženje i još puno toga što doprinosi da se korisnici u njemu osjećaju opušteno i ugodno.

Aktivnosti se uvijek provode uz prethodni dogovor!

TKO GA PROVODI? Provode ga stručnjaci udruge (psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi) koji dulji niz godina rade na ovom području te imaju niz dodatnih edukacija iz područja kognitivno- bihevioralnih terapija, integrativne gestalt i realitetne psihoterapije.