Centar podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju

Centar podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju obuhvaća programe selektivne i indicirane prevencije i tretmana problema u ponašanju djece i mladih. POP PROGRAM – po svojim ciljevima i intervencijama pripada selektivnoj razini prevencije. ZA KOGA? Za djecu od 11-18 godina i njihove obitelji koje se nalaze u riziku i čiji su rizici za razvoj poremećaja veći od prosjeka (npr. samohrane obitelji, socijalno ugrožene obitelji, roditelji koji trebaju podršku u odgoju). Saznaj više

Centar znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva

Od 2000. tradicionalno organiziramo i akciju A DI SI TI?! za pomoć socijlano ugroženim građanima i beskućnicima i manifestaciju POP no DOP koja na različite načine doprinosi povezivanju stručnjaka i stvaranju mreže podrške mladima u riziku i senzibilizira javnost na problematiku mladih s poremećajem u ponašanju. Udruga MoSt je 2012. potpisala sporazum sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva o Razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj u RH. Saznaj više

Razvoj i promocija volonterskog rada u mladih

Edukacijski tim organizira edukacije, širi priče o dobrovoljnom radu mladih usmenim putem, na tribinama, putem medija i organizira velike humanitarne i javne akcije za dobrobit građana i grada Splita. U okviru ovog programa Most sustavno potiče mlade na volonterski rad prezentacijom programskih aktivnosti u splitskim srednjim školama, organizacijom edukacija u okviru radionica, širenjem priče o dobrovoljnom radu mladih usmenim putem, na tribinama, putem medija i organizacijom velikih humanitarnih akcija za dobrobit građana i grada Splita. Saznaj više

Skrb i briga za beskućnike

Uz pomoć Grada Splita i Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, djelatnici i volonteri udruge MoSt osmislili su program skrbi i brige o beskućnicima te u potpunosti preuredili i organizirali dva gradska prostora za boravak socijalno ugroženih sugrađana, beskućnika i skitnica. Prihvatilište za beskućnike započelo je sa radom 01. listopada 2000. godine. U studenom 2003.godine otvoreno je Prihvatilište za žene beskućnice, koje funkcionira kao stambena zajednica što je jedinstveni oblik rada sa beskućnicama u Republici Hrvatskoj. Saznaj više