Volonterski rad i aktivizam mladih

U okviru ovog programa Most sustavno potiče mlade na volonterski rad prezentacijom programskih aktivnosti u splitskim srednjim školama, organizacijom edukacija u okviru radionica, širenjem priče o dobrovoljnom radu mladih usmenim putem, na tribinama, putem medija i organizacijom velikih humanitarnih akcija za dobrobit građana i grada Splita.


Udruga broji preko 100 aktivnih volontera od čega je dio njih od samog početka rada Udruge, a godišnje se toj brojci pridruži najmanje 20 novih mladih ljudi.


Mladi volonteri su u proteklom razdoblju “nagrađivani” dodatnim edukacijama u zemlji i inozemstvu, putovali su i prezentirali Udrugu u mnogim europskim zemljama i na susretima mladih, osmišljavali zajednička ljetovanja, izlete, druženja i za svoj intenzivan angažman i postignuća dobivali priznanja, i bili isticani u medijima.  • Edukacije, treninzi
  • Akcije
  • Tribine, okrugli stolovi, prezentacije
  • Organizacija lokalnih, regionalnih i nacionalnih skupova na temu volonterstva
  • Sudjelovanje u istraživanjima
  • Izrada i distribucija promotivnog materijala
  • Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i Dana aktivizma mladih

Program promocije volonterskog rada uključuje niz projekata sa ciljem sustavne afirmacije volonterskog rada mladih u zajednici.

PROJEKT: 'Val mladosti'

TRAJANJE: srpanj 2000 godine

DONATORI: Institut otvoreno društvo Hrvatska

Organizacija međunarodne konferencije mladih volontera okupila je 75 mladih za koje je osmišljena edukaciju i serija tribina na kojima su sudjelovali stručnjaci koji se bave problematikom mladih u gradu Splitu i predstavnici udruga koji su prezentirali svoj rad te značaj i važnost jačanja civilne scene u zajednici.


PROJEKT: 'Činim pravu stvar'

TRAJANJE: listopad i travanj 2003/04

DONATORI: Institut otvoreno društvo Hrvatska / Vladin ured za udruge / Grad Split

Promocija projekta odvija se u splitskim srednjim školama sa učenicima 2., 3., i 4. razreda dva puta godišnje. Edukacija se provodi kroz intezivne vikend radionice, a vode ih dvoje mladih voditelja sa iskustvom vođenja radionica i volonterskog angažmana. Više od 300 srednjoškolaca završilo je edukaciju i provelo niz samostalnih inicijativa i akcija u okviru svoje škole ili na širem području grada Splita. Velik dio mladih uključio se u pomagačke aktivnosti u POP-programu. Svoj volonterski angažman svake godine prezentiraju na Volonterskim danima u Splitu gdje im se prigodno uručuju diplome o završenoj edukaciji.


PROJEKT: 'Izgradi most'

TRAJANJE: 2004. godina

DONATORI: CNF / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Usmjeren je na poticanje volonterskog rada mladih u sredinama splitskog zaleđa i otoka koje nemaju snažnu civilnu scenu i gdje mladi nemaju iskustva ni informacija o volonterskom radu. Projektom je preko 100 mladih educirano i do sada se edukacija realizirala u:


  • Trogiru - educirani volonteri uključili su se u rad novoosnovane trogirske udruge mladih te realizirali akcije za staračke domove i dječji odjel KBC-a Firule.

  • Braču - organizacija edukacije i uključivanje u klub za djecu i mlade u kojem se svakodnevno odvijaju mnogobrojne aktivnosti za njihovo kreativno provođenje slobodnog vremena

  • Sinju - u kojem mladi pokušavaju „graditi nove mostove“ i usmjerivaju svoje volonterske potencijale u nove inicijative u svojoj regiji.

PROJEKT: 'Imamopojma'

TRAJANJE: 2004.godina

DONATORI: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi / Zagrebačka banka

Projekt se realizira na otoku Braču, u mjestu Postira sa ciljem poticanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih. Konačan cilj je pokretanje edukacijsko-kreativno–informacijskog centra za mlade. Provođenjem raznolikih aktivnosti primjerenih mladima ( radionice kulturne baštine, kazalište mladih, likovna, glazbena i informatička radionica, radionice jezika i kulture, mali fotografi, mali biolozi, kuharska...) doprinjet će se primarnoj prevenciji ričnog ponašanja mladih u sredinama od posebne državne skrbi.


PROJEKT: 'Zamalo'

TRAJANJE: školska godina 2002/03 i 2003/04

DONATORI: Grad Split

Kroz ovaj projekt okupili su se mladi iz većine splitskih srednjih škola te pokrenuli zajednički necenzurirani list «ZAMALO». Mladi su samostalno koncipirali i grafički oblikovali list.


U okviru promocije prvog broja promovirao se i velik broj mladih neafirmiranih bendova u Domu mladih u Splitu te okupio velik broj predstavnika lokalnih vlasti i stručnih suradnika škola i preko 600 mladih.

PROJEKT: 'Ljetni volonterski kampovi'

TRAJANJE: Ljeto 2002. i 2003. godine

DONATORI: OSCE

Ljetni kamp sadrži bezbroj aktivnosti osmišljenih za stotinjak djece iz socijalno ugroženih obitelji i djece prognanika i izbjeglica sa područja Županije splitsko- dalmatinske. Aktivnosti iz područja sporta, umjetnosti, govorništva, ribolova, roštiljanja i pjesme tijekom 7-10 dana provodi 25 mladih volontera.


Projekt se realizira u partnerstvu sa udrugom SIC iz Splita i udrugom MI. Do sada se provodio na otoku Šolti.

PROJEKT: 'Slobodna volonterska zona'

TRAJANJE: 2004.,2005., 2006.

DONATORI: Grad Split, MOBMS

U partnerstvu sa udrugom SIC, osmislili smo i aktivirali prostor za mlade pod nazivnom „Slobodna volonterska zona“ sa ciljem afirmiranja volonterskih aktivnosti mladih. U prostoru se održavaju predavanja i radionice, edukacije i izložbe mladih neafirmiranih umjetnika. Volonteri u tom prostoru mogu besplatno koristiti internet, a ostala mladež, informacije o studiranju u zemlji i inozemstvu.


PROJEKT: '2. nacionalna konferencija'

TRAJANJE: listopad 2005.

DONATORI: NZZRCD

Udruga Most organizirala je 2. nacionalnu konferenciju na kojoj je sudjelovalo 244 sudionika iz 48 gradova/mjesta i sa 4 otoka iz organizacija civilnog društva,jedinica lokalne samouprave, predstavnika ministarstava i vladinih ureda, poslovnog sektora, javnih institucija te međunarodnih organizacija.


U organizaciji Konferencije sudjelovalo je 30 mladih volontera Udruge.

PROJEKT: Promocija volonterstva u Južnoj Hrvatskoj

TRAJANJE: 2006., 2007.

DONATORI: AED

Partnerski projekt s udrugom Mi u cilju promocije volonterstva u regiji, na području od Zadra do Dubrovnika. Udruga Most u okviru tog projekta sudjelovala je u organizaciji 9. i 10. dana volonterskog rada, niz javnih tribina (Zadar, Šibenik, Sinj, Ploče, Dubrovnik, Trogir), 1. regionalni susret mladih volontera, istraživanje o volonterstvu...


PROJEKT: Volontiranje je moj đir

TRAJANJE: 2008.

DONATORI: Grad Split

Projekt promocije volonterskog rada splitskih srednjih škola i formiranje i podržavanje srednjoškolskih volonterskih timova. U okviru ovog projekta organiziraju se podržavajući susreti učenika-predstavnika svih uključenih škola u cilju osmišljavanja i organizacije i jedna velike zajedničke akcije za dobrobit grada. Tijekom 2008. organiziralo se 180 volontera iz 9 škola koji su uredili 8 dječjih vrtića na području grada Splita.