Donatori Udruge MoST su:

* Za sve detalje oko pojedinačnih iznosa za financirane projekte možete se obratiti na našu kontakt adresu ili prema potrebi dobiti na uvid.