Centar znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva


Od 2000. tradicionalno organiziramo i akciju A DI SI TI?! za pomoć socijlano ugroženim građanima i beskućnicima i manifestaciju POP no DOP koja na različite načine doprinosi povezivanju stručnjaka i stvaranju mreže podrške mladima u riziku i senzibilizira javnost na problematiku mladih s poremećajem u ponašanju.